Czy mogę zamienić masę uszczelniającą innych producentów na masę uszczelniającą marki Elring?

Na naszej stronie internetowej www.elring.de można skorzystać z katalogu online w celu wyszukania ekwiwalentnego produktu.

Czy mogę zamienić masę uszczelniającą OE na masę uszczelniającą marki Elring?

Na naszej stronie internetowej www.elring.de można skorzystać z katalogu online w celu wyszukania ekwiwalentnego produktu.

Gdzie mogę złożyć zamówienie?

Produkty Elring są dostępne u wyspecjalizowanych sprzedawców. Na naszej stronie internetowej www.elring.de, korzystając z pomocy danej lokalizacji, można znaleźć dane kontaktowe wyspecjalizowanych sprzedawców w najbliższej okolicy. 

Co oznacza Dirko HT ProfiPress, do czego jest używany?

Dirko HT ProfiPress to nabój pod ciśnieniem o pojemności 200 ml z dyszą. Za pomocą sprężonego gazu i regulowanego mechanizmu otwierania można nałożyć na powierzchnię bardzo równomierną warstwę uszczelniającą. Dzięki Dirko HT ProfiPress możliwe jest nawet nakładanie masy uszczelniającej „nad głową”, np. w studzience montażowej. Pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych. 

Czy Dirko zawiera substancje wzbudzające szczególnie duże obawy, toksyczne, szkodliwe dla zdrowia, szkodliwe dla środowiska (SVHC)?

Nie. Dirko nie podlega obowiązkowi rejestracji (REACH, SCIP) w rozumieniu wymienionych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) instytucji europejskiej ECHA.

Czy istnieje masa uszczelniająca trwale odporna do temperaturę do 300°C?

Tak. Masa Dirko HT czerwona wykazuje stałą odporność na temperaturę 300°C. Pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych.

Czy mogę również użyć Dirko na uszczelce papierowej?

Zasadniczo tak. Dirko bardzo dobrze przylega do powierzchni papierowych. Jednak zawsze należy sprawdzić możliwość połączenia papierowej uszczelki i silikonowej masy uszczelniającej. 

Czy mogę skleić Dirko np. z inną uszczelką?

Zasadniczo tak. Produkty Dirko mają bardzo dobrą przyczepność względem powierzchni z metalu, żeliwa, tworzywa PA (poliamid), szkła i papieru. Jednak zawsze należy sprawdzić połączenie uszczelki i masy uszczelniającej. 

Czy mogę stosować Dirko również w sektorze spożywczym, np. w kontakcie z wodą pitną?

Nie, na ten moment nie ma certyfikatu dla Dirko do zastosowania w sektorze spożywczym. 

Czy mogę zastosować Dirko z zewnątrz, aby coś uszczelnić?

Uszczelnianie z zewnątrz jest możliwe, ale należy je traktować raczej krytycznie. Produkt Dirko wykazuje bardzo dobrą przyczepność na oczyszczonej, odtłuszczonej powierzchni materiału wykonanej z metalu, żeliwa, tworzywa PA, szkła, papieru. Idealnym zastosowaniem produktu Dirko jest jednak uszczelnianie szczeliny. Przy czym stosowanie na uszczelnianą szczelinę przy jednoczesnym działaniu ciśnienia od wewnątrz może prowadzić do problemów z uszczelnieniem.

Czy mój produkt Dirko nadaje się jeszcze do użycia?

Informacje dotyczące minimalnego okresu przechowywania po otwarciu produktu można znaleźć w karcie danych technicznych. Data napełnienia jest podana na bezpośrednim opakowaniu produktu w postaci kodu numerycznego o kodzie JJWWCCCC (rok, tydzień kalendarzowy, numer partii). Masę uszczelniającą, która nadaje się do zastosowania, można nanieść w postaci płynnej z pojemnika. Po ok. 15 minutach tworzy ona powłokę na powierzchni. W przeciwnym razie sieciowanie i funkcjonalność nie są gwarantowane. 

Czy produkt Dirko jest odporny na paliwa?

Nie. Niestety produkt Dirko nie jest odporny na paliwa. Do zastosowań w kontakcie z paliwami polecamy nasze masy uszczelniające Curil T2 lub El-Liq 73 oraz El-Liq 74. 

Czy produkt Dirko jest odporny na rozpuszczalniki?

Nie. Produkt Dirko jest odporny na oleje mineralne (również z dodatkami), oleje syntetyczne, smary, czynniki chłodzące, promieniowanie UV, zimną i gorącą wodę, solankę, środki czyszczące, słabe kwasy i ługi. 

Czy produkt Dirko jest termoutwardzalny?

Tak. Sieciowanie masy uszczelniającej Dirko jest aktywowane przez wchłanianie wilgoci. Przy temperaturze otoczenia 23°C i wilgotności względnej 50% można założyć tempo utwardzania 2 mm w ciągu 24 godzin. 

Czy produkt Dirko jest zgodny z rozporządzeniem REACH?

Tak. Dirko nie podlega obowiązkowi rejestracji (REACH, SCIP) w rozumieniu wymienionych substancji (SVHC) instytucji europejskiej ECHA.

Czy produkt Dirko można wysłać transportem lotniczym?

Z wyjątkiem Dirko HT ProfiPress, wszystkie produkty Dirko mogą być wysyłane transportem lotniczym. Ze względu na puszkę pod ciśnieniem produkt Dirko HT Profi Press nie może być wysyłany transportem lotniczym. 

Czy są różnice między różnymi silikonami?

Właściwości techniczne są prawie identyczne i różnią się w zasadzie tylko kolorem. Zakres temperatury stosowania Dirko transparentnego jest nieco niższy w porównaniu z produktami Dirko HT. Pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych. 

Czy w przypadku produktów Dirko należy odczekać, aż powstanie powłoka, czy też można stosować je na mokro?

Tak, produkty Dirko można stosować na mokro. Jednak jeśli odczeka się do momentu utworzenia powłoki, włożone części można później łatwiej odłączyć od siebie podczas demontażu. 

Dlaczego czerwona masa Dirko pachnie inaczej niż czarna?

Sieciowanie chemiczne produktu Dirko HT czerwonego bazuje na occie. Dlatego Dirko HT czerwony po kontakcie z powietrzem lekko pachnie octem. Wszystkie inne produkty Dirko bazują na sieciowaniu OXIM. Dlatego nie mają zapachu octu. Wszystkie właściwości techniczne produktów Dirko można znaleźć w karcie danych technicznych. 

Dlaczego produkty Dirko są dostępne w różnych kolorach, jakie są różnice?

Do wyboru dostępne są różne kolory, w zależności od upodobań klienta lub sytuacji montażowej wymaganej przez producenta. Poza tym właściwości techniczne są prawie identyczne. Zakres temperatury masy Dirko HT czerwonej / czarnej / szarej / beżowej wynosi od -60°C do +315°C. Zakres temperatury masy Dirko transparentnej jest nieco niższy i wynosi od -60°C do +250°C. Pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych. 

Jak mogę idealnie przygotować powierzchnię do aplikacji produktu Dirko?

Najpierw należy usunąć z powierzchni pozostałości starej masy uszczelniającej. Większe pozostałości można łatwo usunąć skrobakiem (z tworzywa) lub szczotką (szczotka czyszcząca mosiężna / zaimpregnowana plastikiem). Drobniejsze pozostałości należy usunąć szmatką, najlepiej izopropanolem (alkohol izopropylowy) lub środkiem do czyszczenia hamulców. 

Jak ponownie rozdzielić części, które są zamontowane za pomocą Dirko?

Komponenty rozdzielane są siłą dźwigni.

Jak usunąć produkt Dirko z komponentów i który środek czyszczący poleca producent?

Większe pozostałości można łatwo usunąć skrobakiem (z tworzywa) lub szczotką (szczotka czyszcząca mosiężna / zaimpregnowana plastikiem). Drobniejsze pozostałości należy usunąć szmatką, najlepiej izopropanolem (alkohol izopropylowy) lub środkiem do czyszczenia hamulców. 

Jaki czas oczekiwania należy zachować w przypadku stosowania Dirko nim nastąpi skuteczne uszczelnienie lub przywrócenie do eksploatacji?

Aby uszczelnienie było skuteczne, należy odczekać około 30 minut po zamontowaniu miejsca uszczelnienia. Następnie można na przykład uzupełnić olej w misce olejowej. Już po 5–15 minutach (w zależności od wilgotności i temperatury powietrza otoczenia) na powierzchni tworzy się powłoka. Jeśli odczeka się do momentu utworzenia powłoki, włożone części można później łatwiej odłączyć od siebie podczas demontażu. 

Jaki okres użytkowania ma mój produkt Dirko?

Informacje dotyczące minimalnego okresu przechowywania po otwarciu produktu można znaleźć w karcie danych technicznych. Data napełnienia jest podana na bezpośrednim opakowaniu produktu w postaci kodu numerycznego o kodzie JJWWCCCC (rok, tydzień kalendarzowy, numer partii). 

Jakim wypełnieniem szczeliny charakteryzuje się Dirko?

Produkt Dirko nadaje się szczególnie do uszczelniania szczelin i może uszczelniać szczelinę do 2,00 mm. Więcej informacji na temat odporności na działanie mediów, odpowiednich materiałów powierzchniowych i możliwych obszarów zastosowania można znaleźć w karcie danych technicznych. 

Kiedy stosuje się masy uszczelniające na bazie silikonu?

Masy uszczelniające na bazie silikonu są idealne do wypełnienia szczeliny do 2,00 mm. Produkty Dirko mają doskonałą przyczepność względem powierzchni z metalu, żeliwa, tworzywa PA (poliamid), szkła i papieru, a ich sieciowanie odbywa się za sprawą otaczającego powietrza (wilgoci) i tworzy trwale elastyczne uszczelnienie. Pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych.

Mój produkt Dirko stracił ważność, czy nadal mogę go używać?

Masę uszczelniającą, która nadaje się do zastosowania, można nanieść z pojemnika. Po ok. 15 minutach tworzy ona powłokę na powierzchni. W przeciwnym razie sieciowanie i funkcjonalność nie są już odpowiednio gwarantowane. Zasadniczo nie można udzielić gwarancji po upływie minimalnego okresu przechowywania.

Na jakie media jest odporny produkt Dirko?

Produkt Dirko jest odporny na oleje mineralne (również z dodatkami), oleje syntetyczne, a także na smary, czynniki chłodzące, promieniowanie UV, zimną i gorącą wodę, solankę, środki czyszczące, słabe kwasy i ługi. 

Na jakie oleje jest odporny produkt Dirko?

Produkt Dirko jest odporny na oleje mineralne (również z dodatkami), oleje syntetyczne, 

a także na smary, czynniki chłodzące, promieniowanie UV, zimną 

i gorącą wodę, solankę, środki czyszczące, 

słabe kwasy i ługi. 

Czy mogę również stosować anaerobowe masy uszczelniające na powierzchniach plastikowych?

Nie. Aktywacja zastygania następuje poprzez połączenie dwóch czynników: braku powietrza i kontaktu z metalem. Jeśli nie ma kontaktu z metalem, aktywacja zastygania nie jest możliwa. 

Czy produkt El-Add 48 jest odporny na paliwa?

Tak, El-Add 48 może być używany w kontakcie z paliwami.

Czy produkt El-Fil 77 jest odporny na rozpuszczalniki?

Nie. Produkt El-Fil 77 jest odporny na oleje, tłuszcze, paliwa, czynniki chłodzące, zimną i gorącą wodę oraz solankę. Pozostałe informacje techniczne i dotyczące odporności można znaleźć w karcie danych technicznych.

Czy produkty El-Liq 73 i El-Liq 74 można wysłać transportem lotniczym?

Tak, produkty El-Liq 73, El-Liq 74 można wysłać transportem lotniczym. 

Czy produkty El-Liq 73, El-Liq 74 są utwardzalne?

Tak, El-Liq 73, El-Liq 74 utwardzają się pod wpływem braku powietrza i kontaktu z metalem. Pozostałe właściwości El-Liq 73 i El-Liq 74 można znaleźć w karcie danych technicznych.

Dlaczego nadmierny materiał uszczelniający nie twardnieje poza miejscem zastosowania anaerobowej masy uszczelniającej?

Aktywacja zastygania w przypadku anaerobowych mas uszczelniających następuje poprzez połączenie dwóch czynników: braku powietrza i kontaktu z metalem. Nadmiar materiału uszczelniającego anaerobowej masy uszczelniającej, który pozostaje poza miejscem zastosowania, nie jest aktywowany do zastygnięcia i pozostaje płynny. Materiał uszczelniający w zainstalowanym miejscu uszczelnienia, gdzie występuje brak powietrza, zastyga. 

Gdzie mogę znaleźć minimalny okres przechowywania lub jak sprawdzić, jak długo mogę jeszcze używać produktu?

Informacje dotyczące minimalnego okresu przechowywania można znaleźć w karcie danych technicznych. Data napełnienia jest podana na bezpośrednim opakowaniu produktu w postaci kodu numerycznego o kodzie JJWWCCCC (rok, tydzień kalendarzowy, numer partii). 

Jak mogę idealnie przygotować powierzchnię do aplikacji produktu El-Liq 73 lub El-Liq 74?

Najpierw należy usunąć z powierzchni pozostałości starej masy uszczelniającej. Większe pozostałości można bardzo łatwo usunąć gorącym powietrzem (ok. 250°C) i szczotką. Drobniejsze pozostałości należy usunąć szmatką, najlepiej izopropanolem (alkohol izopropylowy) lub środkiem do czyszczenia hamulców. 

Jaka jest różnica między produktami El-Add 48 a El-Liq 73?

EL-Add 48 (zielony) to utrwalacz o niskiej lepkości (o wysokim momencie zrywającym), nadający się szczególnie do mocowania łożysk i wałów. Charakteryzuje się szybką wytrzymałością ręczną i doskonałą odpornością na temperaturę.  El-Liq 73 (zielono-żółty) jest ciągliwy i sprawdza się w przypadku zamkniętych siłowo połączeń części z metalu, takich jak np. pokrywy obudów i łożysk oraz połączeń kołnierzowych w segmencie budowy silników, przekładni i agregatów. El-Liq 73 zastępuje wszystkie rodzaje uszczelek kołnierzowych. Pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych. 

Jaka jest różnica między produktami El-Fil 77 a El-Loc 43?

El-Fil 77 (żółty) to uszczelnienie do gwintów rurowych (do M80) odpowiednie do zastosowań w niskich temperaturach, takich jak prace konserwacyjne na zewnątrz w zakładach przemysłowych. Produkt El-Fil 77 jest odporny na oleje, tłuszcze, paliwa, czynniki chłodzące, zimną i gorącą wodę oraz solankę.  El-Loc 43 (niebieski) nadaje się do wszystkich metalowych uszczelnień gwintów (do M36) i zapobiega odkręcaniu się wskutek drgań, np. w przekładniach i silnikach. El-Loc 43 jest odporny na oleje mineralne, oleje syntetyczne, smary, paliwa, rozpuszczalniki organiczne i dodatki do czynników chłodzących, zimną i gorącą wodę. Pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych. 

Jaka jest różnica między produktami El-Liq 73 a El-Liq 74?

El-Liq 74 (pomarańczowy) jest używany z odpornymi na skręcanie kołnierzami metalowymi, takimi jak odlewane obudowy lub pompy, i ma wyższą, bardziej ciągliwą lepkość niż El-Liq 73. El-Liq 73 (zielono-żółty) sprawdza się w przypadku zamkniętych siłowo połączeń części z metalu, takich jak np. pokrywy obudów i łożysk oraz połączeń kołnierzowych w segmencie budowy silników, przekładni i agregatów. El-Liq 73 zastępuje wszystkie rodzaje uszczelek kołnierzowych. 

Jaka jest różnica między produktami El-Loc 70 a El-Loc 43?

El-Loc 70 (turkusowo-zielony) nadaje się do wszystkich połączeń gwintowych (do M20) wykonanych z metalu (w tym stal wysokostopowa), które są narażone na wysokie drgania i naprężenia udarowe, np. śruby dwustronne w silnikach lub pompach. El-Loc 43 (niebieski) nadaje się do wszystkich metalowych uszczelnień gwintów (do M36) i zapobiega odkręcaniu się wskutek drgań, np. w przekładniach i silnikach. Połączenia obu produktów można demontować przy użyciu typowych narzędzi. Pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych. 

Jaki czas oczekiwania należy zachować w przypadku stosowania El-Liq 73 i El-Liq 74 nim nastąpi skuteczne uszczelnienie?

Po montażu z użyciem produktów El-Liq 73 lub El-Liq 74 przywrócenie do eksploatacji jest możliwe po 3–6 godzinach. 

Jaki okres użytkowania ma mój produkt El-Liq 73, El-Liq 74?

Informacje dotyczące minimalnego okresu przechowywania po otwarciu produktu można znaleźć w karcie danych technicznych. Data napełnienia jest podana na bezpośrednim opakowaniu produktu w postaci kodu numerycznego o kodzie JJWWCCCC (rok, tydzień kalendarzowy, numer partii). 

Kiedy stosuje się anaerobowe masy uszczelniające?

Anaerobowe masy uszczelniające są stosowane na powierzchni metal/metal, np. na metalowych kołnierzach uszczelniających, na obudowach silników ze zintegrowanymi, wewnętrznymi elementami ruchomymi (wałki rozrządu / pompy wodne / koła zębate).  Miejsce zastosowania charakteryzują dwie metalowe powierzchnie i brak powietrza (brak dostępu do powietrza z otoczenia). W tych warunkach rozpoczyna się reakcja beztlenowa i zastyganie masy uszczelniającej. Wszystkie pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych.     

Mój produkt AFD nie zastyga. Dlaczego?

Zastyganie AFD jest aktywowane przez połączenie dwóch czynników: kontaktu z metalem i braku powietrza. Jeśli AFD nie zastyga, oznacza to, że metalowa powierzchnia lub brak powietrza nie występuje. Pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych.

Mój produkt El-Add 48 nie zastyga. Dlaczego?

Zastyganie El-Add 48 jest aktywowane przez połączenie dwóch czynników: kontaktu z metalem i braku powietrza. Jeśli El-Add 48 nie zastyga, oznacza to, że metalowa powierzchnia lub brak powietrza nie występuje. Pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych.

Mój produkt El-Fil 77 nie zastyga. Dlaczego?

Zastyganie El-Fil 77 jest aktywowane przez połączenie dwóch czynników: kontaktu z metalem i braku powietrza. Jeśli El-Fil 77 nie zastyga, oznacza to, że metalowa powierzchnia lub brak powietrza nie występuje. Pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych.

Mój produkt El-Liq 73, El-Liq 74 nie zastyga. Dlaczego?

Zastyganie El-Liq 73, El-Liq 74 jest aktywowane przez połączenie dwóch czynników: kontaktu z metalem i braku powietrza. Jeśli El-Liq 73, El-Liq 74 nie zastyga, oznacza to, że metalowa powierzchnia lub brak powietrza nie występuje. Pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych.

Mój produkt El-Loc 70, El-Loc 43 nie zastyga. Dlaczego?

Zastyganie El-Loc 70, El-Loc 43 jest aktywowane przez połączenie dwóch czynników: kontaktu z metalem i braku powietrza. Jeśli El-Loc 70, El-Loc 43 nie zastyga, oznacza to, że metalowa powierzchnia lub brak powietrza nie występuje. Pozostałe właściwości techniczne można znaleźć w karcie danych technicznych.

Na jakie media jest odporny produkt El-Fil 77?

Produkt El-Fil 77 jest odporny na oleje, tłuszcze, paliwa, czynniki chłodzące, zimną i gorącą wodę, solankę. 

Na jakie media są odporne produkty El-Liq 73, El-Liq 74?

Produkty El-Liq 73 i El-Liq 74 są odporne na oleje mineralne (również z dodatkami), oleje syntetyczne, smary, paliwa, rozpuszczalniki organiczne i dodatki do czynników chłodzących, zimną i gorącą wodę.

Na jakie media są odporne produkty El-Loc 70, El-Loc 43?

Produkty El-Loc 70 i El-Loc 43 są odporne na oleje mineralne, oleje syntetyczne, smary, paliwa, rozpuszczalniki organiczne i dodatki do czynników chłodzących, zimną i gorącą wodę. 

Na jakie oleje jest odporny produkt El-Fil 77?

Produkt El-Fil 77 jest odporny na oleje, a także na tłuszcze, paliwa, czynniki chłodzące, zimną i gorącą wodę. 

Na jakie oleje są odporne produkty El-Liq 73 i El-Liq 74?

Produkty El-Liq 73 i El-Liq 74 są odporne na oleje mineralne (również z dodatkami), oleje syntetyczne, a także na smary, paliwa, rozpuszczalniki organiczne i dodatki do czynników chłodzących, zimną i gorącą wodę.

Na jakie oleje są odporne produkty El-Loc 70 i El-Loc 43?

Produkty El-Loc 70 i El-Loc 43 są odporne na oleje mineralne, oleje syntetyczne, a także na smary, paliwa, rozpuszczalniki organiczne i dodatki do czynników chłodzących, zimną i gorącą wodę. 

Co oznacza Curil T2 ProfiPress, do czego jest używany?

Czy Curil T2 zastępuje również Curil K2?

Tak. Curil T2 zastępuje poprzednie produkty Curil T i Curil K2

Czy Curil T2 zawiera substancje wzbudzające szczególnie duże obawy, toksyczne, szkodliwe dla zdrowia, szkodliwe dla środowiska (SVHC)?

Nie. Curil T2 nie podlega obowiązkowi rejestracji (REACH, SCIP) w rozumieniu wymienionych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) instytucji europejskiej ECHA.

Czy mogę stosować Curil T2 również w sektorze spożywczym, np. w kontakcie z wodą pitną?

Nie. Chociaż Curil T2 nie zawiera żadnych składników, które są niebezpieczne dla zdrowia, to obecnie nie ma certyfikatu do zastosowania w sektorze spożywczym. 

Czy mój produkt Curil T2 nadaje się jeszcze do użycia?

Informacje dotyczące minimalnego okresu przechowywania po otwarciu produktu można znaleźć w karcie danych technicznych. Data napełnienia jest podana na bezpośrednim opakowaniu produktu w postaci kodu numerycznego o kodzie JJWWCCCC (rok, tydzień kalendarzowy, numer partii). 

Czy odporność na paliwa produktu Curil T2 dotyczy zarówno oleju napędowego, jak i benzyny?

Tak, odporność na paliwa produktu Curil T2 dotyczy zarówno oleju napędowego, jak i benzyny. 

Czy produkt Curil T2 jest odporny na rozpuszczalniki?

Nie. Produkt Curil T2 jest odporny na oleje mineralne (również z dodatkami), oleje syntetyczne, a także na smary, czynniki chłodzące, zimną i gorącą wodę, solankę, środki czyszczące, słabe kwasy i ługi, paliwa. 

Czy produkt Curil T2 jest utwardzalny?

Nie, Curil T2 nie twardnieje i pozostaje trwale plastyczny. Taka właściwość jest idealna w przypadku uszczelniania powierzchni np. kołnierzy i pokryw, które ze względu na okresy konserwacji muszą być często otwierane, czyszczone i ponownie szczelnie zamykane. Pozostałe właściwości Curil T2 można znaleźć w karcie danych technicznych. 

Dlaczego nie ma już Curil K2 ani Curil T? Czym różni się produkt następczy Curil T2?

Curil T2 nie zawiera rozpuszczalników, a zatem nie jest ani substancją niebezpieczną, ani materiałem niebezpiecznym. Ponadto Curil T2 ma wyższą zdolność wypełnienia szczeliny, pozostaje trwale plastyczny, nie osiada i nie wymaga już czasu podsychania. Pozostałe właściwości można znaleźć w karcie danych technicznych. 

Jak mogę idealnie przygotować powierzchnię do aplikacji produktu Curil T2?

Najpierw usunąć pozostałości starej masy uszczelniającej szmatką i najlepiej izopropanolem (alkohol izopropylowy) lub środkiem do czyszczenia hamulców. 

Jaki czas oczekiwania należy zachować w przypadku stosowania Curil T2 zanim nastąpi skuteczne uszczelnienie?

W przypadku Curil T2 nie ma konieczności zachowania czasu oczekiwania w celu uzyskania skutecznego uszczelnienia. Po nałożeniu na uszczelnianą powierzchnię i po montażu w określonym przypadku zastosowania produkt Curil T2 uszczelnia się natychmiast. 

Jaki okres użytkowania ma mój produkt Curil T2?

Informacje dotyczące minimalnego okresu przechowywania po otwarciu produktu można znaleźć w karcie danych technicznych. Data napełnienia jest podana na bezpośrednim opakowaniu produktu w postaci kodu numerycznego o kodzie JJWWCCCC (rok, tydzień kalendarzowy, numer partii). 

Jakie są różnice między nowym produktem Curil T2 a starym Curil K2 lub Curil T?

Curil T2 nie zawiera rozpuszczalników, a zatem nie jest ani substancją niebezpieczną, ani materiałem niebezpiecznym. Ponadto Curil T2 ma wyższą zdolność wypełnienia szczeliny, pozostaje trwale plastyczny, nie osiada i nie wymaga już czasu podsychania. Pozostałe właściwości można znaleźć w karcie danych technicznych. 

Jakiej masy uszczelniającej użyć w przypadku zbiornika benzyny?

W przypadku uszczelnienia w obszarze zasilania paliwem zalecamy użycie solidnej uszczelki. Chociaż produkty Curil T2 oraz El-Liq 73 i El-Liq 74 są odporne na paliwo, z naszego doświadczenia wynika, że dzięki solidnemu uszczelnieniu można uzyskać lepsze wyniki uszczelnienia w porównaniu z masą uszczelniającą. 

Kiedy stosuje się Curil T2?

Curil T2 to uszczelnienie uniwersalne, o doskonałej przyczepności do wszystkich materiałów powierzchniowych oraz o szerokim zakresie odporności termicznej i chemicznej. Curil T2 uszczelnia natychmiast, bez czasu podsychania, pozostaje trwale plastyczny bez utwardzania i można go łatwo usunąć po demontażu. Dlatego Curil T2 sprawdza się szczególnie w przypadku wymagających połączeń uszczelniających i uszczelniania powierzchni np. kołnierzy i pokryw, które ze względu na okresy konserwacji muszą być często otwierane, czyszczone i ponownie szczelnie zamykane. Pozostałe właściwości Curil T2 można znaleźć w karcie danych technicznych. 

Na jakie media jest odporny produkt Curil T2?

Produkt Curil T2 jest odporny na oleje mineralne (również z dodatkami), oleje syntetyczne, smary, czynniki chłodzące, zimną i gorącą wodę, solankę, środki czyszczące, słabe kwasy i ługi oraz paliwa. Aby uzyskać więcej informacji na temat odporności na działanie mediów, należy zapoznać się z naszą listą odnoszącą się do odporności produktu Curil T2. 

Na jakie oleje jest odporny produkt Curil T2?

Produkt Curil T2 jest odporny na oleje mineralne (również z dodatkami), oleje syntetyczne, a także na smary, czynniki chłodzące, zimną i gorącą wodę, solankę, środki czyszczące, słabe kwasy i ługi oraz paliwa.