Uszczelki Metaloseal™

Bezkompromisowy system uszczelniający.

Metaloseal™ firmy ElringKlinger to wysokowydajny, jedno- lub wielowarstwowy system uszczelniający na bazie powlekanych elastomerem i niepowlekanych metalowych materiałów nośnikowych. Wiele możliwości w zakresie łączenia różnych metalowych materiałów nośnych i elastomerowych sprawia, że można nimi uszczelniać prawie wszystkie miejsca w silniku. Dzięki wytłoczonym rowkom można optymalnie dopasować właściwości materiału nośnego do danego systemu uszczelniającego. Szczególne zalety wielofunkcyjnego systemu uszczelniającego wynikają z wyraźnego podziału zadań związanych z uszczelnieniem.

Rowek pełny

Dzięki dodatkowo wytłoczonym rowkom można optymalnie dopasować właściwości materiału nośnego do systemu uszczelniającego. Rowki redukują nacisk powierzchniowy do nacisku liniowego. Dzięki temu w przypadku jednakowych sił działania śrub, osiągany jest wyższy nacisk powierzchniowy lub odwrotnie – przy jednakowym nacisku powierzchniowym, potrzebna jest mniejsza siła dociągu śrub głowicy.

Warstwa nośna

Wiele możliwości w zakresie łączenia metalowych materiałów nośnych i elastomerowych sprawia, że uszczelnić można prawie wszystkie miejsca w silnikach, skrzyniach biegów, układach wydechowych i podzespołach dodatkowych.

Powłoka

Wysokowydajny system uszczelniający na bazie powlekanych elastomerem i niepowlekanych metalowych materiałów nośnych.

Metaloseal™ – element głęboko tłoczony ze zintegrowanym uszczelnieniem.

Dzięki możliwości stosowania różnych kombinacji parametrów nośników metalowych, powłok oraz rowków, system uszczelniający Metaloseal™ można dostosować do indywidualnych wymagań.