Systemy magazynowe

Porządek i bezpieczeństwo w magazynie.

Aby zapewnić optymalne magazynowanie uszczelnień, zestawów uszczelnień orazakcesoriów, Elring oferuje systemy magazynowe, które gwarantują:

  • czyste i profesjonalne  magazynowanie
  • ochronę uszczelnień przed uszkodzeniem
  • przejrzystość magazynu
  • porządek.

199,0x42,0x47,0 cm
146.480

921.815
636.180

5,0x19,5x26,0 cm
199.210