Duże zlecenie seryjnej produkcji stosów ogniw paliwowych dla EKPO Fuel Cell Technologies

Lista zamówień spółki EKPO Fuel Cell Technologies GmbH (EKPO), będącej wspólnym przedsięwzięciem ElringKlinger (60%) i Plastic Omnium (40%), ciągle się zwiększa: działające w branży mobilności przedsiębiorstwo z Akwizgranu AE Driven Solutions GmbH (AEDS) przez wiele lat zlecało EKPO na wyłączność produkcję stosów ogniw paliwowych typu NM5-evo o wartości dziesiątek milionów euro.

Stosy te opracowano z uwzględnieniem kryteriów istotnych dla AEDS, takich jak wydajność, trwałość oraz cichość pracy. Dzięki integracji z systemami AEDS stosuje się je w pojazdach dostawczych, czego efektem są ekologiczne napędy przeznaczone do pracy w obszarach miejskich. Uruchomienie seryjnej produkcji stosów zaplanowano na pierwszą połowę 2022 r.

Stos NM5-evo to najmłodszy z produktów w rodzinie stosów ogniw marki EKPO, który oprócz wysokiej gęstości mocy rzędu nawet 4,6 kW/l na blok spełnia najwyższe wymogi klienta pod względem trwałej i kompaktowej konstrukcjistosu ogniw paliwowych. Oprócz relatywnie niewielkiego ciężaru można wymienić tutaj wysokie spektrum mocy do maks. 76 kW w trybie ciśnieniowym. Ponadto konstrukcja stosu zapewnia optymalne warunki do skalowania i modularyzacji, umożliwiając w ten sposób klientom końcowym swobodne i skuteczne planowanie wykorzystania.

Podobnie jak EKPO, także AEDS ukierunkowuje swoją działalność na technologie mobilności następnej generacji. Firma z Akwizgranu wyposaża pojazdy w ekologiczne systemy ogniw paliwowych do zastosowań w miejskim ruchu drogowym. W tym zakresie zespół AEDS posiada już rozległą wiedzę na temat elektromobilności. Po udanym opracowaniu Streetscootera jako napędzanego akumulatorowo pojazdu dostawczego i rozpoczęciu zastosowania seryjnego, AEDS wykorzystuje teraz zgromadzone w ten sposób doświadczenie, aby użyć pojazdy napędzane ogniwami paliwowymi w połączeniu z nowymi koncepcjami mobilności w regionach miejskich. Poza CEO Tobiasem Reilem (wcześniejszym członkiem Zarządu i kierownikiem produkcji w Streetscooter GmbH), do zespołu AEDS należą również wspólnik prof. Achim Kampker będący współzałożycielem Streetscooter GmbH oraz Stefanie i Alexander Peters, partnerzy zarządzający NEUMAN & ESSER GROUP; obejmuje to cały łańcuch tworzenia wartości wytwarzania, zagęszczania, transportu i gromadzenia wodoru oraz gazów zielonych. We współpracy z innymi firmami i instytucjami jak np. TÜV Rheinland, Grupa PEM czy RWTH Aachen, w oddziale AEDS w Akwizgranie powstaje obecnie klaster mobilności nowej generacji skupiony wokół technologii akumulatorowych i wodorowych.

Podobnie jak EKPO, także i AEDS dostrzega znaczące korzyści oferowane przez technologie wodorowe dla wdrożenia przyjaznych dla klimatu rozwiązań z zakresu mobilności. W sytuacji, gdy potrzebny wodór jest wytwarzany siłą wiatru, słońca lub wody, ogniwa paliwowe umożliwiają stworzenie napędu całkowicie neutralnego pod względem emisji CO2. W sektorze mobilności wodór pokazuje swoje zalety wszędzie tam, gdzie przestoje są związane z kosztami. Oprócz transportu na duże odległości dotyczy to przede wszystkim ostatnich etapów dostaw, a więc zastosowań o dużym zasięgu lub cyklicznym charakterze. Obszary zastosowania w przypadku pojazdów obejmują – poza pojazdami użytkowymi i dostawczymi – autobusy, a także zastosowania przemysłowe w sektorze mobilnym, jak np. pojazdy specjalne czy wózki i podnośniki. Wodorowe ogniwa paliwowe nadają się ponadto do napędzania pociągów, statków lub samolotów.

Za pośrednictwem swojej spółki macierzystej ElringKlinger firma EKPO od ok. 20 lat jest aktywna w obszarze badania i rozwoju ogniw paliwowych. Kompaktowe stosy wykorzystują technologię membrany do wymiany protonów (PEM) i przekształcają energię chemiczną w elektryczną przy użyciu wodoru i tlenu. EKPO oferuje stosy w różnych konfiguracjach, które nadają się do integracji z systemami klienta. Opcjonalnie są one wyposażone w komponenty peryferyjne zintegrowane w module mediów oraz funkcjonalności systemowe, które umożliwiają znaczne uproszczenie i obniżenie kosztów systemu ogniw paliwowych. Wykorzystując rozwiązania systemowe swojej spółki macierzystej Plastic Omnium, EKPO jest w stanie objąć cały łańcuch tworzenia wartości napędu z ogniwami paliwowymi na bazie wodoru. EKPO ma do dyspozycji moce produkcyjne wynoszące początkowo maks. 10 000 sztuk rocznie, które będą stopniowo zwiększane zgodnie z harmonogramem zleceń.

 

 

O EKPO Fuel Cell Technologies
EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO) z siedzibą w Dettingen/Erms (Niemcy) to czołowa spółka joint venture zajmująca się projektowaniem i produkcją wielkoseryjną stosów ogniw paliwowych przeznaczonych do rozwiązań z zakresu mobilności, które są neutralne pod względem emisji CO2. Firma jest kompletnym dostawcą stosów i komponentów do ogniw paliwowych, stosowanych w samochodach osobowych, lekkich pojazdach użytkowych, ciężarówkach, autobusach oraz w przemyśle kolejowym i morskim. Korzysta przy tym z doświadczeń w industrializacji zebranych przez dwóch uznanych dostawców branży motoryzacyjnej: ElringKlinger i Plastic Omnium.

Celem spółki joint venture jest opracowanie wydajnego stosu ogniw paliwowych oraz jego produkcja seryjna, co ma przyczynić się do dalszego rozwoju mobilności neutralnej pod względem emisji CO2 – zarówno na drodze, jak i w transporcie kolejowym, w wodzie czy w terenie.