Polityka prywatności

Ochrona danych jest bardzo ważna dla Grupy ElringKlinger. W celu ochrony Państwa danych osobowych, zbieranych podczas wizyty na naszych stronach internetowych lub przekazywanych nam przez Państwa, działamy zgodnie z obowiązującymi postanowieniami o ochronie danych.

Za przestrzeganie postanowień o ochronie danych na niniejszej witrynie internetowej odpowiada

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms, Niemcy.

 

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które dotyczą Państwa osoby, bądź umożliwiają jej identyfikację (można je odnieść do konkretnych osób). Chodzi tu o informacje, takie jak Państwa nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji pocztowej lub numer telefonu.

Nie obejmuje to informacji, których nie da się bezpośrednio powiązać z Państwa tożsamością (np. czas spędzony na stronie internetowej lub liczba użytkowników).

Dane osobowe są zbierane na naszej stronie internetowej tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne do jej działania pod względem technicznym lub do śledzenia korzystania ze strony internetowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 a), f) RODO.

 

Ponadto Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:

· do rejestracji i zarządzania użytkownikami.
Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO.

· do udostępniania filmów.
Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO.

· do wyznaczania tras (wyszukiwania partnerów sprzedażowych)
Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO.

 

Poprzez wykorzystanie protokołu http po stronie serwera gromadzone są następujące dane:

Data

Okres przechowywania

Typ/wersja przeglądarki

14 dni

Używany system operacyjny

14 dni

Adres URL strony odsyłającej (ostatnio odwiedzona strona internetowa)

14 dni

Adres IP

14 dni

Czas dostępu do strony internetowej

14 dni

 

Jeżeli wskutek korzystania z innych usług na niniejszej witrynie, np. formularza kontaktowego, dochodzi do przetwarzania tych lub innych danych osobowych, zostaną Państwo dodatkowo poinformowani o tym przed rozpoczęciem korzystania z usługi.

 

Przekazywanie danych osobowych

W celu zapewnienia działania niniejszej witryny Państwa przetwarzane dane są przekazywane następującym odbiorcom:

 

Kategoria

Cel

Przekazywanie do państwa trzeciego

Agencja reklamowa

Działanie strony internetowej

Nie

 

 

 

Platforma wideo

Udostępnianie filmów

Tak

Dostawcy map

Wyznaczanie tras

Tak

Agencja reklamowa

Opracowanie i projektowanie

Nie

ElringKlinger AG

Przetwarzanie zawartości strony internetowej

Nie

Newsletter

Dostarczanie newslettera

Nie

 

W przypadku przekazywania do państwa trzeciego, Państwa dane osobowe są chronione w drodze porozumień umownych z odbiorcą zgodnie z art. 44 RODO. Aby otrzymać kopię zawartych porozumień umownych prosimy o kontakt na poniższy adres.

W razie użycia przez Państwa naszych wtyczek do serwisów społecznościowych firma ElringKlinger AG nie przekazuje tych danych dalej. Podczas korzystania zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio na odpowiednią stronę serwisu społecznościowego.

Jeżeli wskutek korzystania z usług zewnętrznych Państwa dane osobowe zostaną przekazane odbiorcom niewymienionym powyżej, zostaną Państwo o tym również poinformowani przed rozpoczęciem przetwarzania.

 

Przysługujące prawa

Zgodnie z RODO, jako osobie, której dane dotyczą i są przetwarzane, przez cały czas przysługują Państwu następujące prawa:
 

·         Prawo dostępu do danych

·         Prawo do sprostowania danych

·         Prawo do usunięcia danych

·         Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

·         Prawo do przenoszenia danych

·         Prawo do wniesienia sprzeciwu, szczególnie w przypadku przetwarzania zgodnie z art. 6, ust. 1 a) oraz f) RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jednego z tych praw, prosimy o przesłanie na podany adres pisemnego powiadomienia, w dowolnej formie. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu, nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do tej pory. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Usuwanie

Podczas usuwania Państwa danych stosujemy się do zasad ochrony danych RODO.
W związku z tym dane zostaną usunięte bezpośrednio po rozpatrzeniu Państwa sprawy.
W tabelach podanych w polityce prywatności można znaleźć szczegółowe informacje na temat skonfigurowanego terminu usunięcia lub okresu przechowywania danych.

 

Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych są używane pliki cookie. Cookie to niewielki zbiór danych, który można zapisać na dysku twardym Państwa komputera. Ten zbiór danych jest generowany przez serwer sieciowy, z którym łączą się Państwo za pośrednictwem swojej przeglądarki (np. Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla Firefox), a następnie przesyłany do Państwa.

W poniższej tabeli można znaleźć wszystkie istotne informacje o stosowanych przez nas plikach cookie:

 

Cookie

Funkcjonalność

Okres przechowywania

PHPSESSID

Standardowa identyfikacja sesji PHPs.

Koniec sesji

fe_typo3_user

Standardowa identyfikacja sesji TYPO3

Koniec sesji

Większość przeglądarek jest wstępnie skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Mogą Państwo jednak skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie lub wskazywała, kiedy są one wysyłane. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może spowodować problemy z prawidłowym wyświetlaniem niektórych obszarów strony. Pliki cookie można usunąć ręcznie w dowolnym momencie.

Friendly Captcha

Na tej stronie używamy Friendly Captcha (zwanego dalej "Friendly Captcha"). Dostawcą jest Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Niemcy.
Friendly Captcha służy do weryfikacji, czy dane wprowadzane do tej witryny (np. do formularza kontaktowego) są przetwarzane przez osobę czy zautomatyzowany program. W tym celu Friendly Captcha analizuje wzorce zachowań odwiedzających witrynę w oparciu o liczne cechy. Na potrzeby analizy Friendly Captcha bada szeroki zakres informacji (np. zanonimizowany adres IP, odsyłacz, czas wizyty itp.). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.
Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6 (1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie prezentacji internetowych operatora przed niewłaściwym automatycznym szpiegowaniem i spamem. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 (1) (a) RODO i § 25 (1) TTDSG, jeśli zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) zgodnie z definicją w TTDSG (niemiecka ustawa telekomunikacyjna). Zgoda taka może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Przetwarzanie danych
Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę będą przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

Newsletter

Dane newslettera

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, będziemy potrzebowali Państwa adresu e-mail oraz informacji, które umożliwią nam zweryfikowanie, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail oraz czy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności lub wcale. Do obsługi newslettera korzystamy z usług operatorów przedstawionych poniżej.

 

Inxmail

Niniejsza strona internetowa korzysta z platformy Inxmail do wysyłki newsletterów. Jej dostawcą jest spółka Inxmail GmbH, Wetzinger Straße 17, 79106 Freiburg, Niemcy (zwana dalej Inxmail).

 

Inxmail to usługa umożliwiająca m.in. organizację i analizę wysyłki newsletterów. Dane wprowadzone przez Państwa w celu otrzymywania newslettera są przetwarzane na serwerach Inxmail.

 

Analiza danych przez Inxmail

Za pomocą Inxmail mamy możliwość analizowania naszych kampanii newsletterowych. Możemy np. sprawdzić, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i ew., które linki kliknięto. W ten sposób możemy między innymi ustalić, które linki były klikane szczególnie często.

 

Ponadto możemy zobaczyć, czy po otwarciu/kliknięciu podjęto określone wcześniej działania (ang. Conversion Rate, stopień konwersji). Na przykład możemy sprawdzić, czy po kliknięciu na newsletter dokonali Państwo zakupu.

 

Inxmail umożliwia nam również podzielenie odbiorców newslettera wg różnych kategorii („klastry”). Można dokonać podziału odbiorców np. ze względu na wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. Dzięki temu można lepiej dostosować newsletter do poszczególnych grup docelowych. Jeżeli nie życzą sobie Państwo analizowania danych przez Inxmail, muszą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. Służy do tego odpowiedni link zamieszczony w każdej wiadomości z newsletterem.

 

Politykę prywatności Inxmail można znaleźć pod adresem: https://www.inxmail.de/datenschutz.

 

Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

 

Okres przechowywania

Dane przekazane przez Państwa w celu otrzymywania newslettera są przechowywane przez nas lub operatora newslettera do momentu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte z listy mailingowej po rezygnacji z otrzymywania newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy mailingowej wedle własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nie wpływa to na dane zapisane u nas z innych względów.

 

Po wypisaniu się z listy mailingowej Państwa adres e-mail zostanie zapisany przez nas lub dostawcę newslettera na czarnej liście, aby zapobiec mailingowi w przyszłości. Dane z czarnej listy są używane jedynie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa, jak i naszemu interesowi polegającemu na przestrzeganiu wymogów prawnych w zakresie wysyłania newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zapis na czarnej liście jest nieograniczony czasowo. Mogą Państwo sprzeciwić się takiemu zapisowi, o ile Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

 

Przetwarzanie danych na zlecenie

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych na zlecenie. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, która zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą witrynę odbywa się wyłącznie w sposób zgodny z naszymi instrukcjami i z RODO.

 

Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na niniejszej stronie internetowej są zamieszczone filmy z YouTube. Operatorem tych stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Korzystanie z YouTube odbywa się w rozszerzonym trybie ochrony danych. Zgodnie z informacjami YouTube ten tryb powoduje, że YouTube nie zapisuje żadnych informacji o osobach wchodzących na tę stronę przed obejrzeniem przez nie filmu. Przekazywanie danych do partnerów YouTube nie jest wykluczone w ramach zastosowania rozszerzonego trybu ochrony danych. W związku z tym YouTube – niezależnie od tego, czy obejrzą Państwo film – nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

 

Po uruchomieniu filmu na YouTube na tej stronie internetowej nastąpi nawiązanie połączenia z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest przy tym informowany, które z naszych stron zostały odwiedzone przez Państwa. Logując się na swoje konto na YouTube umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa sposobu poruszania się po Internecie do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

 

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisywać na Państwa urządzeniu końcowym różne pliki cookie, bądź stosować porównywalne technologie umożliwiające ponowne rozpoznawanie (np. identyfikacja urządzeń, „device fingerprinting”). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o użytkownikach tej strony internetowej. Te informacje mogą służyć między innymi do tworzenia statystyk wideo, zwiększenia przyjazności dla użytkownika oraz zapobiegania oszustwom.

 

Ewentualnie po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube może nastąpić uruchomienie kolejnych procesów przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

 

Korzystanie z YouTube odbywa się w celu zwiększenia atrakcyjności prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG (niem. ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i mediach elektronicznych), o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. identyfikacja urządzeń, „device fingerprinting”) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można w każdej chwili wycofać.

 

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w polityce prywatności na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps, której dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP. Z reguły informacje te są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu na takie przesyłanie danych. Po aktywacji Google Maps, Google może używać czcionek Google Web Fonts do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Google Maps Państwa przeglądarka wczytuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

 

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online oraz w celu ułatwienia znalezienia miejsc podanych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG (niem. ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i mediach elektronicznych), o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. identyfikacja urządzeń, „device fingerprinting”) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można w każdej chwili wycofać.

 

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

 

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Inspektor ochrony danych

ElringKlinger AG spełnia swój obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

ElringKlinger AG
attn.: Data Protection Officer
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms
Germany
data.safetymail@elringklingerweb.com