Obowiązkowe informacje o formularzu kontaktowym

Ochrona danych jest bardzo ważna dla Grupy ElringKlinger. W celu ochrony Państwa danych osobowych, gromadzonych podczas wizyty na naszych stronach internetowych lub przekazywanych nam przez Państwa, działamy zgodnie z obowiązującymi postanowieniami o ochronie danych.

Odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień o ochronie danych osobowych na tej stronie internetowej spoczywa na firmie

ElringKlinger AG,
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms, Niemcy.

 

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które dotyczą Państwa osoby, bądź umożliwiają jej identyfikację (można je odnieść do konkretnych osób). Chodzi tu o informacje, takie jak Państwa nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji pocztowej lub numer telefonu. Nie obejmuje to informacji, których nie da się bezpośrednio powiązać z Państwa tożsamością (jak np. czas spędzony na stronie internetowej lub liczba użytkowników strony internetowej). Dane osobowe są gromadzone podczas użytkowania tylko w przypadku udostępnienia ich nam przez użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 a) RODO.

 

Przekazywanie danych osobowych

W celu umożliwienia realizacji Państwa spraw przetwarzane przez Państwa dane są przekazywane następującym odbiorcom:

Kategoria

Cel

Przekazywanie do państwa trzeciego

Grupa kapitałowa

Rozpatrzenie sprawy

Tak

 

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego będą one chronione na podstawie umów zawartych z odbiorcą zgodnie z art. 44 RODO. Aby otrzymać kopię zawartych porozumień umownych, prosimy o kontakt na poniższy adres.

 

Przysługujące prawa

Zgodnie z RODO, jako osobie, której dane dotyczą i są przetwarzane, przez cały czas przysługują Państwu następujące prawa: 

  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu, szczególnie w przypadku przetwarzania zgodnie z art. 6, ust. 1 a) oraz f) RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jednego z tych praw, prosimy o przesłanie na podany adres pisemnego powiadomienia, w dowolnej formie. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu, nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do tej pory. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Usuwanie

Podczas usuwania Państwa danych stosujemy się do zasad ochrony danych RODO. W związku z tym dane zostaną usunięte bezpośrednio po ustaniu celu, a więc po rozpatrzeniu Państwa wniosku.

 

Inspektor ochrony danych

ElringKlinger AG wypełniła swój obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

Markus Kreder (zewnętrzny inspektor ochrony danych, TMD Secure GmbH)
Lannerstr. 22
41189 Mönchengladbach

Tel. +49 2166 135 98 97
Fax +49 2166 55 10 93
E-mail M.Kreder@TMD-Secure.de